CALIS通讯征稿通知
 
CALIS各成员馆:
    CALIS管理中心开始办刊啦,名称为《CALIS通讯》,一年6期,欢迎大家踊跃投稿,希望本刊能成为CALIS与各成员馆沟通的重要平台,也希望您能对《CALIS通讯》的发展及《CALIS通讯》第01期存在的问题多提宝贵意见。
    详情请看:
http://www.hy.calis.edu.cn/ebook/online.htm(F11可全屏观看)。
    如有不明白之处请打电话:0371-----67739187 王老师咨询
                                                  CALIS河南省中心
                                                  2014.9.15